Menunggu Esok

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wbt